Overvåking på arbeidsplassen

I dag kom jeg over en avisartikkel som jeg syntes var ganske spesiell...

Bare hør på dette:
"Elektroniske nøkkelkort og annet elektronisk adgangskontrollsystem er det vanligste kontrolltiltaket, ifølge 66 prosent av de spurte. 46 prosent oppgir at de har stemplingsur eller annen tidsregistrering, mens 32 prosent registrerer tidsbruk og effektivitet. 31 prosent har kameraovervåking, og 16 prosent har ingen kontrolltiltak på arbeidsplassen". 
Stemplingsur har vi selv på arbeidsplassen, jeg har aldri sett på dette som overvåking og tenker at det er noe som er nødvendig for å best mulig få fleksi-tid satt i system...

Men noen tar dette med overvåking litt vel langt:
"I én bedrift ble alle kvinnelige ansatte pålagt å gå med rødt armbånd de dagene i måneden de hadde menstruasjon. Da kunne arbeidsgiver se at de hadde en legitim grunn til å gå hyppigere på toalettet".  

"I en annen bedrift kunne en telefonselger fortelle at hun måtte taste dokoden hver gang hun skulle på toalettet. Da nærmeste leder konfrontert henne med for hyppig toalettfravær på en dag med urolig mage, opplevde hun det som en ubehagelig form for overvåking".

"Datatilsynet får mange henvendelser som går på overvåking i arbeidslivet og vil neste år ha dette som et tungt satsingsområde. Tilsynets leder, Bjørn Erik Thon, mener at funnene i Parats undersøkelse er grove eksempler på overtramp i arbeidslivet.
– Dette er nok ekstreme tilfeller, men likevel er de reelle. Toalettkoder og menstruasjonsbånd er klare brudd på personvernet og er meget krenkende for de personene det gjelder. Jeg håper og tror at dette ikke er representativt for det norske arbeidslivet generelt, sier Thon.
Thon forteller at Datatilsynet får mange henvendelser som gjelder kontroll og overvåking i arbeidslivet og at dette er et økende problem.
– Mange overvåkingsverktøy har lurt seg inn i arbeidslivet, og vi opplever ofte at overvåkingen brukes til noe helt annet enn det den opprinnelig var ment for. Derfor vil arbeidslivet og personvern være en tung satsning hos oss neste år, sier Thon.
Han understreker hvor viktig det er at alle kontrolltiltak gjennomføres på riktig måte, med legitime grunner og skikkelig varsling av de ansatte". 

Er dette litt spesielt eller er det vanlig å ha det slik?
Jeg hadde neppe holdt ut lenge på en arbeidsplass med slike typer overvåking- det er jo mistillit satt i system! Ja takk til tillit fra arbeidsgiver- jeg tror at det er en forutsetning for lojalitet til arbeidsplass og motivasjon i jobben.

Bilde og tekst er lånt fra artikkel i Aftenbladet/Aftenposten, du finner artikkelen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Å kommentere kommenterer kommenterte har kommentert ♥♥♥♥